Småbrukarpodden

Det Stora permakulturavsnittet

December 24, 2020 Season 2020
Småbrukarpodden
Det Stora permakulturavsnittet
Chapters
Småbrukarpodden
Det Stora permakulturavsnittet
Dec 24, 2020 Season 2020

Idag pratar vi Permakultur. Tidigare har vi pratat om några av principerna men nu går vi igenom både de etiska grundpelarna samt de 12 principerna.

Permaculture principles allow us to create a culture that can endure and thrive for generations to come. At its heart are three very simple tenets, or ethics:

– Care for the planet.
– Care for people.
– Fair share. (Which also involves returning surplus to the system.)

Permakulturens 12 principer:

1. Observe and Interact - Observera och interagera.
2. Catch and Store Energy - Fånga och lagra energi
3. Obtain a Yield - Få avkastning på ditt arbete
4. Apply Self-Regulation and Feedback - Utvärdera dig själv
5. Use and Value Renewables - Använd och värdesätt återanvändning
6. Produce No Waste - Skapa inget avfall
7. Design from Patterns to Details - Designa från övergripande till detaljer
8. Integrate Don’t Segregate - Integrera, inte segregera
9. Use Small, Slow Solutions - Använd små och långsamma lösningar
10. Use and Value Diversity - Använd och värdera diversitet
11. Use Edges and Value the Marginal - Använd kanter och värdera marginalen
12. Creatively Use and Respond to Change - Var kreativ i hur du hanterar förändring


Show Notes

Idag pratar vi Permakultur. Tidigare har vi pratat om några av principerna men nu går vi igenom både de etiska grundpelarna samt de 12 principerna.

Permaculture principles allow us to create a culture that can endure and thrive for generations to come. At its heart are three very simple tenets, or ethics:

– Care for the planet.
– Care for people.
– Fair share. (Which also involves returning surplus to the system.)

Permakulturens 12 principer:

1. Observe and Interact - Observera och interagera.
2. Catch and Store Energy - Fånga och lagra energi
3. Obtain a Yield - Få avkastning på ditt arbete
4. Apply Self-Regulation and Feedback - Utvärdera dig själv
5. Use and Value Renewables - Använd och värdesätt återanvändning
6. Produce No Waste - Skapa inget avfall
7. Design from Patterns to Details - Designa från övergripande till detaljer
8. Integrate Don’t Segregate - Integrera, inte segregera
9. Use Small, Slow Solutions - Använd små och långsamma lösningar
10. Use and Value Diversity - Använd och värdera diversitet
11. Use Edges and Value the Marginal - Använd kanter och värdera marginalen
12. Creatively Use and Respond to Change - Var kreativ i hur du hanterar förändring