Småbrukarpodden

Arbetsamt liv och skörd.

August 06, 2021 Season 2021
Småbrukarpodden
Arbetsamt liv och skörd.
Chapters
Småbrukarpodden
Arbetsamt liv och skörd.
Aug 06, 2021 Season 2021

Idag så pratar vi om skillnaden mellan ett arbetsliv och ett arbetsamt liv.

Sedan glider vi osökt in på våra odlingar och hur det gått. Tess har varit ansvarig för för grodd och omskolning tills växterna nått utplanteringsstadiet.

Mattias har varit mestadels ansvarig för odlingarna utomhus. Då ingen har odlat här på ca 50 år så behöver mikrolivet i marken väckas till liv, det gör att vårt största fokus är att odla jorden så vi kan få jorden att bära bra skördar framöver.

Vi är också med i projektet 1 kvm lin och Mattias pratar om sin önskan att testa att bearbeta linet för att se hur mycket arbete det är att få fram fibrer som går att använda till kläder. 

Show Notes

Idag så pratar vi om skillnaden mellan ett arbetsliv och ett arbetsamt liv.

Sedan glider vi osökt in på våra odlingar och hur det gått. Tess har varit ansvarig för för grodd och omskolning tills växterna nått utplanteringsstadiet.

Mattias har varit mestadels ansvarig för odlingarna utomhus. Då ingen har odlat här på ca 50 år så behöver mikrolivet i marken väckas till liv, det gör att vårt största fokus är att odla jorden så vi kan få jorden att bära bra skördar framöver.

Vi är också med i projektet 1 kvm lin och Mattias pratar om sin önskan att testa att bearbeta linet för att se hur mycket arbete det är att få fram fibrer som går att använda till kläder.